Home » Werkwijze

Werkwijze

Efficiënte diagnostiek, effectieve behandelmethode

Infano werkt volgens het principe: efficiënte diagnostiek en bewezen effectieve behandelmethoden. We bieden je een op maat gemaakt onderzoeks- en behandeltraject aan, waarbij we altijd gebruik maken van een onderzoeksplan of een behandelplan die samen met ouders is opgesteld. Daarbij houden we rekening met de wensen en behoeften van alle betrokken partijen.

De 3 Stappen van Infano

Het intakegesprek

Voordat we beginnen met onderzoeken en behandelen, bespreken we telefonisch de reden(en) waarom je je kind bij ons aanmeldt.

Meer lezen

Het onderzoek

Als we na het intakegesprek nog meer informatie nodig hebben om een goed behandelplan samen te stellen, kunnen we verschillende onderzoeksmogelijkheden voorstellen.

Meer lezen

De behandeling

We stellen altijd eerst een behandelplan op, zodat je precies weet wat de behandeling inhoudt en wat de doelen zijn.

Meer lezen

Hoe werken we?

Voordat we beginnen met onderzoeken en behandelen, bespreken we telefonisch de reden(en) waarom je je kind bij ons aanmeldt.

In dat gesprek vertellen we ook uitgebreid hoe we te werk gaan bij Infano. Na de telefonische aanmelding sturen we de inschrijfformulieren toe. Als je die samen met een verwijsbrief ingevuld naar ons terugstuurt, kunnen we een intakegesprek inplannen. Soms is er sprake van een wachttijd.

Gaat het in jouw geval om een jonger kind, dan zal het intakegesprek in de regel plaatsvinden zonder dat hij of zij erbij is. Vanaf de middelbare schoolleeftijd vinden we het wenselijk om je kind ook bij het intakegesprek te betrekken.

Bij de begeleiding van kinderen -16 jaar

We kunnen de begeleiding van kinderen jonger dan 16 jaar alleen starten, als beide ouders toestemming geven en medewerking verlenen.

Dit geldt ook als de ouders gescheiden zijn en zelfs als het kind op het moment van starten geen contact meer heeft met de andere ouder. Alleen wanneer je met een uittreksel uit het gezagsregister kunt aantonen dat één van de ouders als enige het gezag heeft, kunnen we volstaan met de toestemming van de gezaghebbende ouder.

School vaak als schakelpunt

Omdat kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen op school, betrekken we de school graag bij het onderzoek of de behandeling. Daarnaast schakelen scholen ons regelmatig zelf in met een vraag. We onderzoeken dan in opdracht van de school, maar uiteraard altijd in samenspraak met ouders of verzorgers.

Ondersteuning voor ouders

Ook jou als ouder kunnen we ondersteunen in het omgaan met het gedrag van kinderen met bovenstaande problemen. Je herkent misschien het volgende:

  • driftbuien en agressief gedrag
  • niet willen luisteren
  • sombere stemming
  • snel afgeleid en moeite met concentreren
  • tics
  • dwangmatig gedrag
  • slaapproblemen
  • eetproblemen

Neem gerust contact op met ons met je vragen hierover, of over andere problemen die je tegenkomt. We helpen je graag!

0546 - 12 33 44 55