Home » Werkwijze » Onderzoeken

Onderzoek door Infano

Als we na het intakegesprek nog meer informatie nodig hebben om een goed behandelplan samen te stellen, kunnen we verschillende onderzoeksmogelijkheden voorstellen. De diverse onderzoeken lichten we hieronder graag toe.

Intelligentie-onderzoek

In dit onderzoek kijken we uitgebreid naar de leermogelijkheden van je kind en de manier waarop hij of zij leert. We nemen ook andere aspecten mee. Denk daarbij aan:

 • werkhouding
 • medewerking
 • faalangst
 • doorzettingsvermogen
 • aandacht en concentratie
 • gedrag

Neuropsychologisch onderzoek

Bij een neuropsychologisch onderzoek gaan we op zoek naar goede en mogelijk minder goede functies van je kind. Die vaardigheden hangen samen met processen in de hersenen en ze spelen een belangrijke rol bij het functioneren in het dagelijks leven. De resultaten van het onderzoek kunnen aanknopingspunten bieden voor de behandeling van je kind. Ook kunnen ze bruikbare adviezen bevatten voor jou als ouder of voor leerkrachten. We kijken naar:

 • geheugen
 • aandacht en concentratie
 • tempo
 • taal(vaardigheid)
 • planning en overzicht
 • ruimtelijk inzicht

Sociaal-emotioneel onderzoek

Hoe beleeft je kind zichzelf en zijn omgeving? Dat is de vraag die we in dit onderzoek beoordelen. We kijken ook naar aspecten als stemming, angsten, manier van contact maken, het sociale inzicht en/of gedrag. Daarnaast kunnen we de beleving van je kind tegenover leeftijdsgenoten of het welbevinden op school meenemen in dit onderzoek.

Schoolobservatie

We observeren je kind in de klas. Door een observatie in de klas kunnen we inzicht krijgen in het functioneren van je kind op school en hoe hij of zij met leersituaties en klasgenoten omgaat. We beoordelen alle aspecten en beschrijven de bevindingen van het onderzoek in een uitgebreid verslag. Uiteraard krijg je als ouder zelf het verslag van het onderzoek, maar het is ook mogelijk om de resultaten van het onderzoek met school te bespreken. Soms is dat zelfs wenselijk. Zo kunnen we zo nodig gerichte tips en adviezen geven. We kijken naar:

 • aandacht en concentratie
 • contact met klasgenoten
 • contact met de leerkracht
 • gedrag
De begeleiding van uit Infano was erg goed. Er werd naar je geluisterd, maar vooral er werd naar ons kind geluisterd! Door wat tips voor thuis en tips voor school gaat het nu heel goed met hem. Ik kan eenieder aanraden, mocht je met een hulpvraag zitten, neem contact op met Infano! Complimenten voor de begeleiding en de behandelaars!
Door de behandeling bij Infano hebben we meer inzicht gekregen, weten we hoe we onze zoon moeten benaderen en geeft meer rust in huis.
Het eerste gesprek verliep al vrij goed . Onze dochter had vertrouwen in jullie. Het werd allemaal op een speelse manier gebracht, er werden spelletjes gedaan en we kregen opdrachtjes mee om thuis mee aan de slag te gaan.
Een compliment aan de behandelaars van Infano, die niet alleen zeer deskundig overkomen, maar ook heel vriendelijk in het contact zijn.
Wij zijn samen met onze zoon begeleid door Infano. Wij hebben ons altijd gehoord gevoeld en we hebben het als zeer prettig ervaren dat de psychologen die bij Infano werken zich laagdrempelig opstellen ("doe maar gewoon").
Lees al onze ervaringen
0546 - 12 33 44 55