Home » Over Infano

Over Infano

Missie
Infano B.V is een psychologiepraktijk die er voor alle kinderen en jongeren uit Twente wil zijn die psychologische zorg nodig hebben. Onze missie is het verbeteren danwel herstellen van de psychische gezondheid en het welzijn van deze kinderen en jongeren en hun ouder(s) of verzorger(s). Dit doen wij in goede samenwerking met onze regionale (keten) partners. Wij willen onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om kwalitatief goede, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren vanuit een vraag-gestuurd perspectief.
Visie
Bij Infano bieden we zorg aan kinderen en jongeren en hun ouder(s) / verzorger(s) vanuit de volgende uitgangspunten: Client (gezin) staat bij Infano centraal, laagdrempelige benadering (cliënt en gezin moeten zich op hun gemak voelen), kleinschalige opzet, slagvaardig (vanuit de vraag van de cliënt en diens gezin). Infano gelooft in de kracht van samenwerken met verwijzers, scholen en andere ketenpartners. Medewerkers die echte professionals zijn, bevlogen en goed gekwalificeerd. Zij zijn optimaal betrokken en inhoudelijk deskundig. Door continue scholing en bijscholing leveren onze medewerkers zorg van de hoogste kwaliteit.
Doelgroep
De doelgroep van Infano B.V bestaat uit kinderen tussen de 0 en 18 jaar, alsmede hun ouders/verzorgers. Tevens richten we ons op scholen, die we ondersteuning bieden bij het omgaan met kinderen met een zorgvraag.
Uitsluitingscriteria
Omdat Infano B.V een kleinschalige zorgorganisatie is en wij ons richten op de ambulante behandeling van onze cliënten en niet de eventuele verpleging, hebben wij uitsluitingscriteria vastgesteld. Deze houden in dat kinderen ouder dan 18 jaar en kinderen niet woonachtig in Twente niet in aanmerking komen voor onderzoek en/of behandeling. Ook kinderen waarbij een complexe zorgvraag aan de orde is of waarbij een opname nodig is kunnen niet door Infano B.V. geholpen worden.

Infano is aangesloten bij

Stichting Algemene Geestelijke Gezondheidszorg Twente

Nederlandse Vereniging voor Psychologen

Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen

Daarnaast is Infano HKZ gecertificeerd.

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector

0546 - 12 33 44 55