Home » Over Infano

Over Infano

Missie
Infano is een psychologiepraktijk die er voor alle kinderen en jongeren uit Twente wil zijn die psychologische zorg nodig hebben. Onze missie is het verbeteren danwel herstellen van de psychische gezondheid en het welzijn van deze kinderen en jongeren en hun ouder(s) of verzorger(s). Dit doen wij in goede samenwerking met onze regionale (keten) partners. Wij willen onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om kwalitatief goede, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren vanuit een vraag-gestuurd perspectief.
Visie
Bij Infano bieden we zorg aan kinderen en jongeren en hun ouder(s) / verzorger(s) vanuit de volgende uitgangspunten: Client (gezin) staat bij Infano centraal Laagdrempelige benadering (cliënt en gezin moeten zich op hun gemak voelen) Kleinschalige opzet Slagvaardig (vanuit de vraag van de cliënt en diens gezin) Infano gelooft in de kracht van samenwerken met verwijzers, scholen en andere ketenpartners. Medewerkers die echte professionals zijn, bevlogen en goed gekwalificeerd. Zij zijn optimaal betrokken en inhoudelijk deskundig. Door continue scholing en bijscholing leveren onze medewerkers zorg van de hoogste kwaliteit.
Doelgroep
De doelgroep van Infano bestaat uit kinderen tussen de 0 en 18 jaar, alsmede hun ouders/verzorgers. Tevens richten we ons op scholen, die we ondersteuning bieden bij het omgaan met kinderen met een zorgvraag. Kinderen en jongeren waarbij sprake is van een vraag om onderzoek en/of kortdurende behandeling kunnen bij Infano terecht.
Uitsluitingscriteria
Omdat Infano een kleinschalige zorgorganisatie is en wij ons voornamelijk richten op de ambulante behandeling van onze cliënten en niet de eventuele verpleging, hebben wij uitsluitingscriteria vastgesteld. Wij kunnen geen kinderen helpen waarbij sprake is van zeer complexe en/of ernstige problematiek. U heeft dan een organisatie nodig met een multidisciplinair behandelteam en de aanwezigheid van een kinderpsychiater.

Infano is aangesloten bij

Stichting Algemene Geestelijke Gezondheidszorg Twente

Nederlandse Vereniging voor Psychologen

Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen

Daarnaast is Infano HKZ gecertificeerd.

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector

0546 - 12 33 44 55