Home » Informatie voor verwijzers en andere professionals

Informatie voor verwijzers en andere professionals

Als verwijzer bent u een belangrijke schakel tussen de (jonge) patiënt en Infano. Samen zijn we verantwoordelijk voor de gezondheid en het welbevinden van uw patiënt. Zonder twijfel moet de behandeling effectief, klantgericht en doelmatig zijn. Zeker als het om kinderen en jongeren gaat.

Bekijk de video voor meer informatie over onze werkwijze

Hoe gaat Infano te werk?

Aanmelding en intake

Na de aanmelding van het kind maken we zo spoedig mogelijk een afspraak voor een intakegesprek.

Tijdens dat gesprek brengen we de klachten en de hulpvraag in kaart en stellen we een (voorlopige) werkdiagnose en een behandelplan op.

Onderzoek

Uit de intake kan blijken dat nader onderzoek nodig is.

We kunnen bijvoorbeeld een intelligentie-onderzoek voorstellen, een neuropsychologisch onderzoek of een onderzoek naar het sociaal-emotioneel welbevinden van het kind. Ook verrichten we indien gewenst schoolobservaties. Van de resultaten van het eventuele onderzoek maken we een verslag, dat we met de ouders en het kind bespreken. Indien nodig, zullen we ook de school betrekken. Ouders krijgen altijd een exemplaar van het verslag en u als verwijzer ontvangt van ons een samenvatting van het onderzoek, de conclusie en het behandelvoorstel.

Behandeling

Infano behandelt kinderen, jongeren volgens de cognitieve gedragstherapie, een kortdurende en directieve behandelmethode, gericht op een spoedig herstel.

Onze therapeut geeft de patiënt (en de ouders of verzorgers) duidelijke adviezen, waarmee ze thuis aan de slag kunnen. Ook kunnen we helpen met het aanleren van vaardigheden om de klachten en problemen aan te pakken. Het leren reguleren van ongewenst gedrag of emoties of een sociale vaardigheidstraining voor kinderen zijn daar voorbeelden van. Jongeren kunnen voor op maat gesneden assertiviteitstrainingen bij Infano terecht. Bij Infano werken we vanuit cognitief gedragstherapeutische principes. EMDR wordt toegepast bij kinderen en jongeren met traumatische ervaringen.

Praktische informatie

U kunt Infano iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur bereiken.

Onze secretaresse is op maandag, woensdagochtend en donderdagmiddag aanwezig. Op andere momenten kan het zijn dat wij u terug moeten bellen. Dan zijn we namelijk in gesprek, aan het onderzoeken of met een behandeling bezig. Wilt u liever mailen? Ook dat kan: info@kinderpsychologie-infano.nl.

Praktijkeigenaar Christel Rolefes is rechtstreeks bereikbaar per mail: crolefes@kinderpsychologie-infano.nl.

Informatie voor andere professionals

Infano biedt verschillende diensten.

Denk daarbij aan:

  • hulp bij de ontwikkeling van beleidsplannen
  • deelname aan multidisciplinaire samenwerking
  • consulten aan basisscholen en het middelbaar onderwijs

Daarnaast bieden we onderzoeks- en begeleidingstrajecten aan voor zorgleerlingen. Ook verzorgen we in-company bijscholing voor professionals. Voor meer informatie hierover kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen: 0547 – 351 500. Infano gaat graag met u in gesprek over allerlei vormen van samenwerking.

0546 - 12 33 44 55