Home » Werkwijze » Behandelingen

Behandeling door Infano

Na het intakegesprek en eventueel verder onderzoek kunnen we met de behandeling beginnen. Welke behandelvorm en welke behandeling we kiezen, is afhankelijk van de leeftijd van je kind en het soort probleem. We stellen altijd eerst een behandelplan op, zodat je precies weet wat de behandeling inhoudt en wat de doelen zijn. Hieronder bespreken we een aantal behandelingen die Infano verder vaak toepast.

Ouderbehandeling

We geven je als ouder inzichten in de problematiek van je kind en je krijgt ondersteuning hoe je hiermee thuis in de opvoeding kunt omgaan. Ook bij dit onderdeel van een behandeling maken we soms gebruik van het online platform Therapieland. We kunnen dit bijvoorbeeld gebruiken wanneer we je als ouder uitleg willen geven over een bepaalde soort problematiek of diagnose. Je krijgt dan naast uitleg ook video's of animaties te zien, die je thuis ook altijd weer zelf kunt bekijken.

EMDR-behandeling

EMDR passen we vooral toe bij kinderen met traumatische ervaringen. Voor meer informatie over deze behandeling, verwijzen we graag naar www.emdr.nl.

Advies aan school

Infano bezoekt de school van je kind en bespreekt met de leerkracht en de interne begeleider (IB'er) het onderzoeksrapport. We geven handvatten en adviezen aan school.

Specifieke opvoedingsondersteuning thuis

In sommige situaties werkt een behandeling beter wanneer deze in de thuissituatie plaatsvindt. Infano werkt nauw samen met diverse praktijken en organisaties die opvoedingsondersteuning in de thuissituatie aanbieden.

Individuele behandeling

Bij Infano passen we alle actuele en wetenschappelijk bewezen behandelmethodes toe. Bij de behandeling betrekken we jou als ouder of verzorger altijd actief. We zorgen voor informatie over de voortgang en in gesprekken geven we aan hoe je je kind kunt stimuleren in de ontwikkeling. We maken soms gebruik van een e-health module van Therapieland. Therapieland is een inspirerend online platform waar programma's op gevolgd kunnen worden die gericht zijn op de klachten die je kind ervaart. De behandelaar van Infano nodigt je kind uit voor een programma en als aanvulling op de face-to-face-sessies kan je kind waar en wanneer hij of zij wilt aan zijn of haar herstel werken. Via video’s en animaties krijgt je kind informatie over de klachten en daarnaast worden er opdrachten aangeboden. Het voordeel van Therapieland is dat je altijd, dus ook na de behandeling, toegang houdt tot het programma dat je kind bij Infano heeft gevolgd.

De begeleiding van uit Infano was erg goed. Er werd naar je geluisterd, maar vooral er werd naar ons kind geluisterd! Door wat tips voor thuis en tips voor school gaat het nu heel goed met hem. Ik kan eenieder aanraden, mocht je met een hulpvraag zitten, neem contact op met Infano! Complimenten voor de begeleiding en de behandelaars!
Door de behandeling bij Infano hebben we meer inzicht gekregen, weten we hoe we onze zoon moeten benaderen en geeft meer rust in huis.
Het eerste gesprek verliep al vrij goed . Onze dochter had vertrouwen in jullie. Het werd allemaal op een speelse manier gebracht, er werden spelletjes gedaan en we kregen opdrachtjes mee om thuis mee aan de slag te gaan.
Een compliment aan de behandelaars van Infano, die niet alleen zeer deskundig overkomen, maar ook heel vriendelijk in het contact zijn.
Wij zijn samen met onze zoon begeleid door Infano. Wij hebben ons altijd gehoord gevoeld en we hebben het als zeer prettig ervaren dat de psychologen die bij Infano werken zich laagdrempelig opstellen ("doe maar gewoon").
Lees al onze ervaringen
0546 - 12 33 44 55