Home ยป Schoolobservatie

Schoolobservatie

We observeren je kind in de klas. Door een observatie in de klas kunnen we inzicht krijgen in het functioneren van je kind op school en hoe hij of zij met leersituaties en klasgenoten omgaat. We beoordelen alle aspecten en beschrijven de bevindingen van het onderzoek in een uitgebreid verslag. Uiteraard krijg je als ouder zelf het verslag van het onderzoek, maar het is ook mogelijk om de resultaten van het onderzoek met school te bespreken. Soms is dat zelfs wenselijk. Zo kunnen we zo nodig gerichte tips en adviezen geven. We kijken naar:

0546 - 12 33 44 55