Home ยป Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek

Bij een neuropsychologisch onderzoek gaan we op zoek naar goede en mogelijk minder goede functies van je kind. Die vaardigheden hangen samen met processen in de hersenen en ze spelen een belangrijke rol bij het functioneren in het dagelijks leven. De resultaten van het onderzoek kunnen aanknopingspunten bieden voor de behandeling van je kind. Ook kunnen ze bruikbare adviezen bevatten voor jou als ouder of voor leerkrachten. We kijken naar:

0546 - 12 33 44 55