Missie en Visie

Missie

Infano B.V is een psychologiepraktijk die er voor alle kinderen en jongeren uit Twente wil zijn die psychologische zorg nodig hebben. Onze missie is het verbeteren danwel herstellen van de psychische gezondheid en het welzijn van deze kinderen en jongeren en hun ouder(s) of verzorger(s). Dit doen wij in goede samenwerking met onze regionale (keten) partners.

Wij willen onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om kwalitatief goede, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren vanuit een vraag-gestuurd perspectief.

Visie

Bij Infano B.V bieden we zorg aan kinderen en jongeren en hun ouder(s) / verzorger(s) vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Client (gezin) staat bij Infano B.V centraal
  • Laagdrempelige benadering (mensen op hun gemak stellen)
  • Kleinschalige opzet
  • Slagvaardig (vanuit de vraag van de cliënt en diens gezin)
  • Infano B.V gelooft in de kracht van samenwerken met verwijzers, scholen en andere ketenpartners.
  • Medewerkers die echte professionals zijn, bevlogen en goed gekwalificeerd. Zij zijn optimaal betrokken en inhoudelijk deskundig. Door continue scholing en bijscholing leveren onze medewerkers zorg van de hoogste kwaliteit.

Doelgroep

De doelgroep van Infano B.V bestaat uit kinderen tussen de 0 en 18 jaar, alsmede hun ouders/verzorgers. Tevens richten we ons op scholen, die we ondersteuning bieden bij het omgaan met kinderen met een zorgvraag. Kinderen en jongeren waarbij sprake is van een vraag om onderzoek en/of kortdurende behandeling kunnen bij Infano terecht.

Uitsluitingscriteria

Omdat Infano B.V een kleinschalige zorgorganisatie is en wij ons voornamelijk richten op de ambulante behandeling van onze cliënten en niet de eventuele verpleging, hebben wij uitsluitingscriteria vastgesteld. Daarnaast kunnen wij geen kinderen helpen waarbij sprake is van complexe en/of ernstige problematiek. U heeft dan een organisatie nodig met een multidisciplair behandelteam en de aanwezigheid van een kinderpsychiater.  

Kinderpsychologie Infano

Grotestraat 82
7478 AE Diepenheim
Tel. 0547 - 35 15 00