Missie en Visie

Missie

Infano is een kinderpsychologie praktijk. Wij willen, samen met onze regionale partners, aan alle kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers uit Twente de best mogelijke psychologische zorg leveren.

Visie

Bij Infano streven we naar toegankelijke psychologische zorg aan kinderen en jongeren, waarbij we laagdrempelig werken. We richten ons op kwalitatief hoogstaande zorg. Omdat Infano een kleinschalige zorgorganisatie is werken we slagvaardig en kunnen we goed inspelen op de vraag van de cliënt en diens ouder(s)/verzorger(s). We geloven in de kracht van samenwerken met verwijzers, scholen en andere ketenpartners.

Aan wie kan Infano hulp bieden? (Inclusie/exclusie criteria)

Wanneer u als verwijzer uw patiënt/cliënt wilt doorverwijzen naar Infano dan moet er aan de volgende criteria voldaan worden, te weten:

  • Er is een vermoeden van een DSM 5 classificatie.

Daarnaast zijn er andere criteria die een rol spelen bij het verwijzen naar de GGZ. Het gaat om de volgende criteria:

  • Ernst van de problematiek
  • Risico
  • Complexiteit
  • Beloop van de klachten

Een hoog risico en/of hoge complexiteit bij vermoeden van een DSM-benoemde stoornis leidt tot verwijzing naar de Specialistische GGZ. De ‘score’ op andere criteria is in die gevallen niet doorslaggevend.

Bij geen vermoeden van DSM-benoemde stoornis; of

  • vermoeden DSM-benoemde stoornis, maar daarbij is de ernst licht, het risico laag, de complexiteit afwezig en de duur (beloop) van de symptomen beantwoordt (nog) niet aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld; of
  • stabiele chronische problematiek, niet crisisgevoelig en met een laag risico.
    In deze gevallen is behandeling door huisarts en/of POH GGZ aan de orde.

Kinderpsychologie Infano

Grotestraat 82
7478 AE Diepenheim
Tel. 0547 - 35 15 00