Hoe werken we?

Voordat we beginnen met onderzoeken en behandelen, bespreken we telefonisch de reden(en) waarom je je kind bij ons aanmeldt.

kinderpsychologie infano6In dat gesprek vertellen we ook uitgebreid hoe we te werk gaan bij Infano. Na de telefonische aanmelding sturen we de inschrijfformulieren toe. Als je die samen met een verwijsbrief ingevuld naar ons terugstuurt, kunnen we een intakegesprek inplannen. Soms is er sprake van een wachttijd.

Gaat het in jouw geval om een jonger kind, dan zal het intakegesprek in de regel plaatsvinden zonder dat hij of zij erbij is. Vanaf de middelbare schoolleeftijd vinden we het wenselijk om je kind ook bij het intakegesprek te betrekken.

Over het intakegesprek

In het intakegesprek verzamelen we zoveel mogelijk informatie.

We bespreken een aantal belangrijke onderwerpen:

  • klachten (om welke klachten gaat het, wanneer doen ze zich voor, etc.)
  • stressfactoren (op school of thuis)
  • hulpvraag (waarmee kunnen we jou of je kind helpen?)
  • behandeldoel (wat wil jij of je kind met de behandeling bereiken?)

Een intakegesprek duurt tussen drie kwartier en een uur. Hierna geven een advies of we meteen kunnen beginnen met een behandeling, of dat er eerst uitgebreider onderzoek nodig is.

Na het intakegesprek

Als we niet verder hoeven te onderzoeken, plannen we direct een vervolgafspraak in voor het eerste behandelgesprek.

Mocht verder onderzoek nodig zijn, dan plannen we ook daarvoor een afspraak – of meerdere afspraken – in. En als uit het intakegesprek blijkt dat Infano jou en/of je kind niet goed kan helpen, dan zullen we je – eventueel in overleg met de huisarts – doorverwijzen.

Bij de begeleiding van kinderen -16 jaar

We kunnen de begeleiding van kinderen jonger dan 16 jaar alleen starten, als beide ouders toestemming geven en medewerking verlenen.

Dit geldt ook als de ouders gescheiden zijn en zelfs als het kind op het moment van starten geen contact meer heeft met de andere ouder. Alleen wanneer je met een uittreksel uit het gezagsregister kunt aantonen dat één van de ouders als enige het gezag heeft, kunnen we volstaan met de toestemming van de gezaghebbende ouder.

 

Kinderpsychologie Infano

Grotestraat 82
7478 AE Diepenheim
Tel. 0547 - 35 15 00